Alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie

Rijden onder invloed van alcohol (= alcoholintoxicatie) is strafbaar vanaf 0,5 promille voor de niet-professionele bestuurder.

Er is een onderscheid tussen grote en kleine intoxicatie.

Wat is grote intoxicatie?

Met grote intoxicatie wordt een alcoholholconcentratie bedoeld van meer dan 0.8 promille in het bloed. Dit stemt overeen met een alcoholconcentratie van meer dan 0,35mg/l lucht (blazen). Kijk hier voor het omzetten van uitgeademde alveolaire lucht naar promille

De politierechter kan een geldboete opleggen van 200 tot 2000 euro. Deze geldboeten moeten worden verhoogd met de opdeciemen.

Je zult minstens een onmiddellijk rijverbod van 6 uren krijgen. Het rijbewijs kan ook onmiddellijk worden ingetrokken gedurende 15 dagen. Deze onmiddellijke intrekking is zeer waarschijnlijk vanaf 1,5 promille.

Er zal een rijverbod worden opgelegd tussen de 8 dagen en 5 jaar.

De rechter heeft ook de mogelijkheid om u een alcoholslot op te leggen.

Wat voorziet de wet over grote intoxicatie?

Art. 34, §2 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer voorziet:

“Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;

Wat is kleine intoxicatie?

Onder kleine intoxicatie verstaat men een alcoholholconcentratie tussen de 0.5 en 0.8 promille in het bloed. Dit stemt overeen met een alcoholconcentratie tussen 0,22 en 0,35mg/l lucht (blazen). Kijk hier voor het omzetten van uitgeademde alveolaire lucht naar promille.

Je zult een onmiddellijk rijverbod van 3 uren krijgen.

De politierechter kan u een geldboete opleggen tussen 25 euro tot 500 euro. De geldboeten moeten worden verhoogd met de opdeciemen.

Meestal wordt evenwel een minnelijke schikking of een onmiddellijke inning gegeven. Hier kun je de actuele boetetarieven berekenen.

Wat voorziet de wet over kleine alcoholintoxicatie?

Art. 34, §1 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer voorziet:

“Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft”.

“Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van het eerste lid of van artikel 35 of 37bis, § 1, dat in kracht van gewijsde is gegaan worden deze straffen verdubbeld”.

Lees hier welke straffen er staan op het rijden onder invloed van drugs.