Verkeersongeval

Als u betrokken bent bij een verkeersongeval, is het niet altijd evident om te bepalen welke partij in fout is en wie ‘in zijn recht is’.

Als u zwakke weggebruiker bent, heeft u sowieso recht op vergoeding voor uw lichamelijke schade – zelfs als u ‘in fout’ zou zijn.

Waarom Yprius advocaten voor uw verkeersongeval?

Wij adviseren u vanuit onze uitgebreide ervaring en onze grondige kennis van het verkeersrecht.  De aansprakelijkheidsregels kennen voor ons geen geheimen.

Ons advies is onafhankelijk en wordt alleen opgemaakt met uw belang voor ogen.

In veel gevallen kunt u trouwens beroep doen op een rechtsbijstandverzekering om bij ons kantoor advies in te winnen over uw slaagkansen in geval van een procedure.

Dit is zelfs het geval als uw verzekering uw standpunt niet volgt, onder meer via de objectiviteitsclausule.

Hoe wordt de aansprakelijkheid voor een verkeersongeval bepaald?

De aansprakelijkheid voor een verkeersongeval wordt in eerste instantie beoordeeld door hetgeen is ingevuld op het Europees aanrijdingsformulier (EAF). Lees hier hoe u het aanrijdingsformulier moet invullen.

Om een aanrijdingsformulier te kunnen invullen en ondertekenen, is wel vereist dat de betrokken partijen het eens zijn over een aantal essentiële zaken.

Als de partijen geen akkoord kunnen vinden over de schets die moet worden opgemaakt, of als partijen verschillende vakjes willen aankruisen, kan er geen Europees aanrijdingsformulier (EAF) worden ingevuld.

In dat geval moet er contact opgenomen worden met de politie.  De verbalisanten kunnen dan ter plaatse komen en de nodige vaststellingen doen.

Naast de vaststellingen zullen de betrokken partijen en de eventuele getuigen ook een verklaring moeten afleggen voor in het strafdossier.

Het aanrijdingsformulier of het strafdossier vormen de basis om de aansprakelijkheid voor een ongeval te bepalen.

Behalve deze documenten kan ook de schadesituering bij de voertuigen van doorslaggevend belang zijn om de verantwoordelijkheden vast te leggen.

Een eerste gesprek is bij ons in dergelijke zaken altijd vrijblijvend en voor uw verdere begeleiding worden onze kosten meestal ten laste genomen door de rechtsbijstandverzekering, zodat dit voor u kosteloos is.

Contacteer ons altijd vrijblijvend in verband met verkeersongevallen (curd.vanacker@yprius.be).