Downloads

person writing on brown wooden table near white ceramic mug
Download

Verklaring van rechten tijdens het verhoor

Deze rechten zijn van toepassing wanneer u wordt verhoord als verdachte en u niet van uw vrijheid bent benomen.

woman in dress holding sword figurine
Download

Tabel rechtsplegingsvergoedingen vanaf 01.11.2022

Raadpleeg hier de meest recente geïndexeerde tarieven van de rechtsplegingsvergoeding.

A man in a black suit loosening his tie
Download

Modelverzoekschrift GCR erelonen / saisine

In volgende bestand vindt u het modelverzoekschrift van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering (GCR) terug voor een adviesaanvraag met betrekking tot een geschil omtrent erelonen, saisine of dekking.