Jeugdrecht

Alle dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn, zijn per definitie gevoelig. Kinderen en jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien, doch wij begrijpen dat dit niet steeds het geval is.

Waarom Yprius advocaten? 

Mr. Marie-Hélène Debaere en mr. Curd Vanacker zijn beiden gecertificeerd jeugdadvocaat. Dit houdt in dat zij een bijkomende opleiding gevolgd hebben specifiek over alle materies waarmee minderjarigen geconfronteerd worden. Wij begrijpen dat de juridische wereld ingewikkeld is voor minderjarigen. Jongeren zijn dan ook extra kwetsbaar en hebben aangepaste bijstand nodig. Wij leggen alles eenvoudig uit en helpen u stap per stap tijdens de procedure.

Neem contact op (mariehelene.debaere@yprius.be), leer ons kennen en we bekijken samen wat we voor u kunnen betekenen.

Wij helpen graag bij
  • Bijstand bij politieverhoor: een minderjarige moet steeds bijgestaan worden door een jeugdadvocaat wanneer hij of zij verhoord wordt door de politie. We bereiden samen het verhoor bij de politie voor en zijn aanwezigheid tijdens het verhoor zelf.
  • Verschijning voor de jeugdrechter: wij verdedigen uw dossier als u als minderjarige of als ouders moet verschijnen voor de jeugdrechter, waarbij bv. een plaatsing van de jongere dreigt.
  • Verontrustende opvoedingssituatie (VOS-dossier): wanneer u als minderjarige wordt geconfronteerd met een moeilijke thuissituatie, of indien u als ouders vaststelt dat het met uw kind de verkeerde kant opgaat, kan er door de Jeugdrechtbank een VOS-dossier worden geopend. Wij staan zowel ouders als minderjarigen bij tijdens deze onzekere periode.
  • Als misdrijf omschreven feiten (MOF-dossier): als minderjarigen misdrijven plegen, wordt dit behandeld voor de jeugdrechtbank. Dit zijn de zogenaamde jeugdmisdrijven of het jeugddelinquentierecht. Wij staan zowel minderjarigen, als ouders en slachtoffers bij tijdens de procedure voor de jeugdrechtbank.
  • Maatregelen opgelegd door de procureur des Konings: jongeren krijgen vaak van het Openbaar Ministerie de kans om de zaak buiten de jeugdrechtbank af te handelen. Wij staan minderjarigen tijdens de contacten met het parket bij, zodat een geschikte maatregel kan worden gevonden: een herstelbemiddeling, het volgen van een (SOVA) training, een gemeenschapsdienst, het naleven van voorwaarden…
  • Minderjarig slachtoffer: als u als minderjarige het slachtoffer wordt van een misdrijf door een andere minderjarige of door een volwassen persoon, zoeken we samen met u naar een rechtvaardige oplossing.