Het hoger beroep in strafzaken

Het hoger beroep in strafzaken

Wie kan hoger beroep aantekenen tegen een strafrechtelijk vonnis?

Alle partijen die betrokken waren in de strafrechtelijke procedure, kunnen hoger beroep aantekenen ingeval ze het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter. Dit zijn de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, maar ook de procureur des Konings kan hoger beroep aantekenen.

Ook het slachtoffer, de zogenaamde burgerlijke partij, kan hoger beroep instellen. Een burgerlijke partij kan evenwel enkel hoger beroep aantekenen omtrent de burgerlijke vordering en niet m.b.t de straf die werd opgelegd.

Hoe wordt er hoger beroep aangetekend?

Het hoger beroep moet steeds worden ingesteld door een verklaring op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken. Dit zal de griffie van de politierechtbank zijn of de griffie van de correctionele rechtbank, afhankelijk van welke rechtbank uitspraak deed.

Er dient ook een grievenformulier te worden ingevuld en toegevoegd aan het hoger beroep. Hierin moeten nauwkeurig de redenen worden opgelijst waarom het eerste vonnis gewijzigd moet worden. Het gaat dus om een verplichte vermelding van de redenen van het hoger beroep.

Hoeveel tijd is er om hoger beroep aan te tekenen?

Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen de 30 dagen na de uitspraak.
Ingeval van een verstekvonnis, start de termijn van 30 dagen evenwel pas na betekening van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder aan de veroordeelde persoon of diens woonplaats.

Het openbaar ministerie beschikt over een bijkomende termijn van 10 dagen om hoger beroep aan te tekenen, nadat de beklaagde of burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoger beroep heeft ingesteld.

In tegenstelling tot vroeger, krijgen ook de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij thans een bijkomende termijn van 10 dagen om zelf hoger beroep aan te tekenen na hoger beroep van de procureur des Konings.

Ook het slachtoffer krijgt een bijkomende termijn van 10 dagen indien een hoger beroep tegen de burgerlijke partij gericht werd.

Wordt er niet tijdig hoger beroep ingesteld, dan vervalt de beroepsmogelijkheid en wordt het vonnis definitief.

Is het eerste vonnis al uitvoerbaar ondanks hoger beroep?

De uitvoering van een vonnis wordt geschorst, zolang de beroepstermijn nog loopt en blijft geschorst van zodra er hoger beroep werd ingesteld en dit gedurende de volledige beroepsprocedure.

Welke rechtbank behandelt de zaak in hoger beroep?

In politiezaken zal het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank behandeld worden door de correctionele rechtbank.

Het hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank zal behandeld worden door het hof van beroep.

 

Bent u het niet eens met een uitspraak van de strafrechter? Contacteer ons via info@yprius.be .
Wij bekijken samen met u de mogelijkheden om uw dossier opnieuw voor te leggen aan de beroepsrechter.