De week-weekregeling voor kinderen

De week-weekregeling voor kinderen

Wat is een week-weekregeling?

De week-weekregeling wordt ook wel co-ouderschap, gelijkmatig verdeeld verblijf of bilocatie genoemd en houdt in dat de kinderen afwisselend een week bij moeder en een week bij vader verblijven.

De kinderen verblijven aldus evenveel bij beide ouders.

Wat zegt de wet?

Art. 374 oud BW stelt dat als één van de ouders de vraag stelt naar een gelijkmatig verdeeld verblijf, de Familierechtbank dit bij voorrang moet onderzoeken.

Dit betekent niet dat de week-weekregeling automatisch wordt toegepast, maar wel dat de Familierechter moet onderzoeken of een week-weekregeling in deze situatie haalbaar is. Als de rechtbank van oordeel is dat het co-ouderschap niet ideaal is, kan de rechter er steeds van afwijken, maar zal hij of zij moeten motiveren waarom er niet gekozen wordt voor de week-weekregeling.

De Familierechter zal aldus geval per geval bekijken en hierbij steeds het belang van het kind voorop stellen.

Waarom geen week-weekregeling?

Er kan sprake zijn van contra-indicaties voor een week-weekregeling, zijnde redenen waarom u als ouder meent dat een gelijkmatig verdeeld verblijf niet het ideale scenario is. Dit zijn ook de redenen waarom de Familierechtbank kan oordelen om geen week-weekregeling toe te kennen.

Mogelijke tegenindicaties kunnen zijn:

  • de beschikbaarheid van de ouders,
  • de opvoedingscapaciteiten van de ouders,
  • de leeftijd van de kinderen,
  • de geografische afstand tussen de woonplaatsen van de ouders,
  • de communicatie tussen de ouders.

Welke verblijfsregeling is de beste?

Een week-weekregeling is niet altijd de meest geschikte verblijfsregeling. Er moet gekeken worden naar de beschikbaarheid van de ouders, de werkuren, de afstand van de woonplaatsen, de afstand naar school…

Sociologisch onderzoek heeft ondertussen ook aangetoond dat een week-weekregeling niet per se positief is voor de kinderen zelf.

Er bestaan ook nog veel andere verblijfsregelingen, zoals een weekendregeling (12-2), een 9-5 regeling, een 10-4 regeling… Bij jonge kinderen kan ook een gelijkmatig verdeeld verblijf worden toegepast waardoor de kinderen even lang bij mama en papa verblijven, maar er vaker gewisseld wordt, waardoor de kinderen telkens in blokjes van 3 of 4 dagen bij de ene of de ander ouder verblijven.

Wil u weten welke verblijfsregeling in jullie situatie het meest geschikt is, contacteer ons via mariehelene.debaere@yprius.be . We helpen u graag verder.

De ideale verblijfsregeling is immers diegene die perfect is aangepast aan uw situatie.