Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid?

Als u een fout begaat die schade veroorzaakt, moet u de schade vergoeden aan het slachtoffer.

Art. 1382 (oud) B.W. stelt

“Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.”

Art. 1383 (oud) B.W. voegt hieraan toe:

“Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt”

Als u aansprakelijk bent, moet u dus de schade herstellen of een schadevergoeding betalen.

Omgekeerd heeft u recht op schadevergoeding als u schade lijdt door de fout van iemand anders.

Wat zijn de voorwaarden voor burgerlijke aansprakelijkheid?

Er moet een causaal verband of oorzakelijk verband zijn tussen de fout en de schade.

De fout moet dus de oorzaak zijn van de schade.

Omdat het niet gaat over een fout bij de uitvoering van een overeenkomst, wordt soms ook gesproken over buitencontractuele of extra-contractuele aansprakelijkheid.

Burgerlijke aansprakelijkheid in de praktijk?

In veel gevallen bent u verzekerd voor de fouten die u begaat. Dan vergoedt uw verzekering de schade die u heeft veroorzaakt.

Denk aan uw familiale verzekering (BA-gezin) die tussenkomt voor uw fouten, maar ook voor de fouten van uw gezinsleden, huisdieren, etc.

Soms is een verzekering voor uw burgerlijke aansprakelijkheid zelfs verplicht, zoals de BA-verzekering voor uw voertuig.

In andere gevallen beschikt u evenwel niet over een verzekering of is er een probleem met de dekking.

Hoe kunnen we u helpen?

Onze advocaten hebben een bijzondere expertise opgebouwd in aansprakelijkheidsdossiers.

Wij zijn uitstekend geplaatst om u bij te staan om aansprakelijkheidsvorderingen af te weren.

Als uw aansprakelijkheid vast staat, is het belangrijk om de schadevergoeding te beperken tot de werkelijk geleden schade.

En als u zelf schade heeft geleden?

Als u zelf schade heeft geleden, kunnen wij uw schade-eis helpen opstellen.

Soms krijgt u een aanbod van een verzekeringsmaatschappij maar weet u niet zeker of dit een correct voorstel is. Als u ons contacteert weet u het zeker.

In zware schadedossiers, zeker wanneer er zware lichamelijke schade is, kunnen wij met onze ervaring het verschil maken.

Het opstellen van dergelijke vorderingen is maatwerk en vereist specialisatie.

Mr. Marie-Hélène Debaere is houder van het getuigschrift evaluatie menselijke schade na een postuniversitaire opleiding aan de KULeuven.

Contacteer ons vrijblijvend om te weten hoe we u kunnen helpen.