Levenslang rijverbod (art. 42)

Levenslang rijverbod (art. 42)

Als de politierechter van oordeel is dat je lichamelijk of geestelijk ongeschikt bent om een voertuig te besturen, zal de politierechter je vervallen verklaren van het recht tot sturen.

Zo’n rijverbod is van onbepaalde duur en duurt zolang de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid duurt. Het rijverbod duurt dus totdat de politierechter van oordeel is dat je niet langer ongeschikt bent om een voertuig te besturen.

Je moet minstens zes maanden wachten vóór je een verzoekschrift kunt indienen om hersteld te worden in het recht tot sturen.

De politierechter zal zich voor de beoordeling van de rijgeschiktheid baseren op de stukken die je voorlegt.

Als de politierechtbank twijfelt, zal de politierechter een gerechtsdeskundige aanstellen die aan de politierechtbank advies zal geven over de vraag of je lichamelijk en geestelijk geschikt bent om een voertuig te besturen.

Wanneer gaat dit rijverbod in?

Het is een ‘beveiligingsmaatregel’ en dus (juridisch) geen straf. Dit betekent dat het rijverbod niet wordt uitgevoerd op dezelfde manier als een ander rijverbod.

De overtreder moet bij een ‘gewoon’ rijverbod zijn rijbewijs inleveren op de griffie vijf werkdagen na de betekening van het rijverbod door de wijkagent.

Een rijverbod voor ongeschiktheid gaat onmiddellijk in na de uitspraak.

Dit betekent ook dat het rijverbod moet worden gerespecteerd, zelfs als je beroep aantekent en zolang de rechtbank in beroep geen uitspraak heeft gedaan.

Voor welke ongeschiktheid wordt een levenslang rijverbod opgelegd?

Dit kan worden opgelegd (zelfs zonder dat dit in de dagvaarding staat) aan iedere beklaagde die een medisch probleem heeft, bijvoorbeeld omwille van een beperkt zicht.

Vaak gaat het over bestuurders die afhankelijk zijn van middelengebruik (drugs of alcohol). Het is dan van belang dat je kunt bewijzen dat je niet afhankelijk bent van alcohol of drugs door testen en attesten voor te leggen.

Ook aan oudere bestuurders die betrokken zijn bij een ongeval wordt al eens gevraagd om het bewijs te leveren dat zij nog steeds u lichamelijk en geestelijk geschikt zijn om in auto te rijden.

Wat zegt de wet over de rijgeschiktheid?

Art. 42 van de Wet politie wegverkeer (KB 16.03.1968) stelt:

“Verval van het recht tot sturen moet uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling of opschorting van straf of internering wegens overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig. De uitspraak van dit verval is mogelijk in elke graad van veroordeling, ongeacht wie het rechtsmiddel heeft ingesteld. De duur van het verval van het recht tot sturen is afhankelijk van het bewijs dat betrokkene niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen”.