Rechtsplegingsvergoeding (algemeen)

Rechtsplegingsvergoeding (algemeen)

Quanta costa?

Wij zijn graag transparant over de kosten die wij aanrekenen voor uw juridische bijstand.

Goede afspraken maken goede vrienden, toch?

De verliezer betaalt?

Onze advocaten krijgen regelmatig de vraag of de tegenpartij verplicht is om de advocatenkosten te betalen.

In ons land kan de ‘verliezer’ niet veroordeeld worden om de advocaat van de ‘winnende’ partij te betalen.

Advocatenkosten zijn dan ook kosten die eenzijdig worden gemaakt en die alleen in het belang zijn van de partij die de advocaat verdedigt en bijstaat.

Wat is de rechtsplegingsvergoeding (RPV)?

De verliezende partij kan wel veroordeeld worden tot de gerechtskosten of gedingkosten.

Een deel van deze kosten is de rechtsplegingsvergoeding (RPV).

Dit is een forfaitaire vergoeding die de verliezende partij aan de winnende partij moet betalen.

Het is een tegemoetkoming die de verliezer moet betalen in de advocatenkosten van winnende partij.

De grootte van dit bedrag is afhankelijk van de waarde van de vordering en van de rechtbank waar de procedure wordt gevoerd.

Soms kan de rechtbank van oordeel zijn dat geen enkele partij volledig gelijk heeft en worden de rechtsplegingsvergoedingen gecompenseerd of ‘omgeslagen’.

De rechtbank kan – bijvoorbeeld bij verkeersongevallen – ook een partij voor 2/3den in het gelijk stellen en de rechtsplegingsvergoeding in die verhouding toekennen.

Hoeveel bedraagt de rechtsplegingsvergoeding?

De rechtsplegingsvergoeding wordt regelmatig geïndexeerd.

De rechtbank kent standaard het basisbedrag toe van de rechtsplegingsvergoeding, maar kan in bepaalde gevallen herleiden tot het minimumbedrag van de RPV en in andere gevallen de RPV verhogen tot het maximumbedrag.

Contacteer ons vrijblijvend als u vragen heeft over de impact van de RPV op uw rechtszaak.

Hieronder vindt u de actuele tabel van de toegekende rechtsplegingsvergoeding