Opdeciemen

Opdeciemen

Wat zijn opdeciemen?

De geldboeten die in de wet staan moeten in de meeste gevallen worden verhoogd met de opdeciemen.

Als je door de politierechtbank of de correctionele rechtbank wordt veroordeeld tot een geldboete, moet je dit bedrag dan ook vermenigvuldigen met deze opdeciemen.

Deze opdeciemen (of opdeciemes) zijn een factor die momenteel 8 bedraagt.

Een geldboete moet dus met acht worden vermenigvuldigd.

Als je dus wordt veroordeeld tot een geldboete van 50 euro, moet je 50 euro x 8= 400 euro boete betalen.

In een vonnis zal dit meestal zo worden geformuleerd:

“veroordeelt de beklaagde tot een geboete van 400,00 EUR, zijnde 50,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen, bij gebreke aan betaling binnen de wettelijke vervangen door (een rijverbod of gevangenisstraf)”

Wat is het nut van opdeciemen?

De opdeciemen zijn ingevoerd bij de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten.

Door de opdeciemen te verhogen kunnen in één beweging alle geldboeten worden verhoogd. Achterliggend is het de bedoeling om de boeten aan te passen om te vermijden dat de inflatie het afschrikkend effect van geldboeten zou tenietdoen.

Er zit evenwel geen regelmaat in de aanpassing van de opdeciemen.

Bij de laatste aanpassing werden de opdeciemen verhoogd van 6 naar 8 en dit vanaf 1 januari 2017.

Vanaf wanneer gaat een verhoging van de opdeciemen in?

Als de opdeciemen worden verhoogd zal de strafrechter de opdeciemen toepassen van het tijdstip waarop het misdrijf werd gepleegd en dus niet de hogere opdeciemen die van kracht zijn op het ogenblik van de uitspraak.

Dit is een gevolg van het verbod van terugwerkende of retroactieve kracht van de strafwet. De strengere strafwet mag niet terugwerken.

Als een strafwet milder wordt, zal deze wel terugwerken, maar opdeciemen zullen uiteraard nooit verminderen.