Het hoorrecht van kinderen bij de Familierechtbank

Het hoorrecht van kinderen bij de Familierechtbank

Wordt er naar de kinderen geluisterd door de rechtbank?

Wat is het hoorrecht van minderjarigen?

Wanneer de ouders het niet eens geraken over de verblijfsregeling van hun kinderen, beslist de familierechtbank hierover. Het kan in dat geval nuttig zijn voor de rechter om ook eens de mening van de kinderen zelf te horen.

Ook de wetgever dacht hier zo over en voorzag dat kinderen vanaf 12 jaar uitgenodigd worden voor een gesprek met de Familierechter als de ouders het oneens zijn over de verblijfsregeling.

Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet automatisch uitgenodigd, maar kunnen op verzoek van de ouders of op verzoek van het openbaar ministerie toch gehoord worden. Ook de minderjarige zelf kan op eigen initiatief een brief schrijven naar de rechtbank met de vraag om gehoord te worden.

Is de minderjarige verplicht om gehoord te worden?

De minderjarige kan niet verplicht worden om gehoord te worden. De minderjarige kan zelf kiezen of ze iets willen zeggen of niet.

Er wordt door de Familierechtbank een uitnodiging verstuurd (aan het adres van de beide ouders) met vermelding van de datum en het uur waarop de minderjarige verwacht wordt op de rechtbank. De minderjarige kan evenwel weigeren om in te gaan op de uitnodiging.

Hoe gaat dit ‘horen’ in zijn werk?

Het ‘horen’ van de minderjarige verloopt informeel en gemoedelijk. Het is een normaal gesprek op het bureau van de Familierechter, niet in een rechtszaal. De rechter is ook niet in toga.

Er worden algemene vragen gesteld over school, hobby’s… om een beeld te vormen over de leefwereld van de minderjarige, maar ook om de minderjarige op zijn gemak te stellen. Er worden ook meer specifieke vragen gesteld zoals hoe het gaat bij de ouders thuis, wat het kind leuk of minder leuk vindt en of het iets zou willen veranderen.

Naast de Familierechter is enkel de griffier aanwezig die een korte samenvatting maakt van wat de minderjarige verklaart. Dit verslag wordt op het einde voorgelezen aan de minderjarige. Er wordt ook uitdrukkelijk meegedeeld dat de ouders dit verslag nadien kunnen inzien.

De ouders en hun advocaten mogen bij het gesprek zelf niet aanwezig zijn.

Betekent dit dat dat kinderen mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen?

De minderjarige mag zijn mening en zelfs zijn voorkeur geven, maar de Familierechter oordeelt zelf welke waarde hij of zij hieraan geeft.

De rechter zal uiteraard geen rekening houden met redenen die niet per definitie in het belang zijn van het kind, zoals: langer mogen opblijven bij de ene ouder of meer op de PlayStation mogen spelen.

Ook de leeftijd en de maturiteit van de minderjarige zullen een invloed hebben op hoe de Familierechter omgaat met wat de minderjarige heeft gezegd.

Pas vanaf de leeftijd van 18 jaar, wanneer de kinderen meerderjarig worden, mogen zij zelf kiezen waar zij wonen.

Is het horen van de minderjarige kinderen nuttig?

Zeer zeker. Doordat de Familierechter luistert en rekening houdt met de zienswijze van de minderjarigen, weten zij dat hun mening belangrijk is en dat zij een stem hebben in de procedure.

Ook voor de ouders kan het heel verhelderend zijn om te lezen hoe hun kinderen naar de situatie kijken en wat hun bezorgdheden zijn.

Heeft u hier nog vragen over of wenst u een procedure op te starten omtrent het verblijf van uw kinderen, contacteer ons gerust via mariehelene.debaere@yprius.be voor verdere informatie.