Huur

Zowel bij het aangaan van een huurovereenkomst, als wanneer u betrokken raakt bij een geschil over een huurovereenkomst, is het aangewezen om een advocaat te raadplegen.

Waarom Yprius advocaten?

Onze advocaten hebben een uitgebreide kennis van het huurrecht en blijven steeds op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving. Wij begeleiden u bij het begrijpen van de wettelijke verplichtingen, het opstellen van waterdichte overeenkomsten, het onderhandelen bij discussies en het vertegenwoordigen van uw belangen in een gerechtelijke procedure. Ons doel is om uw huurprobleem efficiënt op te lossen.

Voor al uw vragen over huurrecht, neem contact met ons op.

Wij helpen u graag verder bij: 
  • Opmaak van huurovereenkomsten: u kan bij ons terecht voor de opmaak van woninghuurovereenkomsten, handelshuurovereenkomsten, huurovereenkomsten voor een studentenkot, huurovereenkomsten van korte duur… Ook bij vragen over de inhoud van uw huurovereenkomst of voor het actualiseren van huurovereenkomsten kan u bij ons steeds terecht.
  • Indexatie van huurgelden: wij helpen u graag bij het correct indexeren van de huurprijs.
  • Achterstallige huurgelden: wij doen het nodige om onbetaalde huurgelden te innen. Als een minnelijke regeling niet mogelijk is, doen wij er alles aan om de achterstallige huurgelden te innen via de rechtbank.
  • Huurschade: het onroerend goed moet door de huurder goed onderhouden worden. Als er huurschade opduikt, zullen wij snel optreden om bijkomende schade te vermijden en herstelling of schadevergoeding te bekomen.
  • Opzegging van de huurovereenkomst: wij staan u graag bij voor een correcte opzegging van de huurovereenkomst als verhuurder of als huurder.
  • Geschillen omtrent onderhoud en herstellingen: wij adviseren u over de rechten en de plichten van huurders en verhuurders op het gebied van onderhoud en herstellingen. Grote herstellingen zijn in principe voor de verhuurder, maar toch zijn een aantal specifieke herstellingen voor de huurder.
  • Vrijgave van de huurwaarborg: bij het einde van de huurovereenkomst, dient de huurwaarborg te worden vrijgegeven. Ingeval van huurschade, doen wij het nodige om de huurwaarborg te laten vrijgeven aan de verhuurder.
  • Gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst via het vredegerecht: als de huurder zijn huurdersverplichtingen niet nakomt, kan het noodzakelijk zijn dat de huurovereenkomst gerechtelijk wordt ontbonden. Daarbij kan een verbrekingsvergoeding of wederverhuringsvergoeding, een schadevergoeding en de eventuele aanstelling van een deskundige worden gevorderd.
  • Uithuiszetting: wanneer een huurder zijn verplichtingen als huurder niet nakomt, kan de huurder na de ontbinding van de huurovereenkomst ook worden uithuisgezet. De huurder dient dan gedwongen het onroerend goed te verlaten.

Neem gerust contact met ons op bij vragen of problemen. Wij zoeken samen naar de beste oplossing voor uw huurrechtelijk vraagstuk.