Incasso facturen

Ons ervaren team van advocaten is uw toegankelijke partner voor het innen van uw vorderingen.

Wij begrijpen dat het cruciaal is voor uw bedrijf om correct en tijdig betaling te ontvangen. Wij helpen u op een professionele en effectieve manier met het innen van niet-betaalde vorderingen.

Waarom Yprius advocaten voor de invordering van facturen?

We bepalen bij aanvang samen de beste strategie om ervoor te zorgen dat uw financiële belangen worden beschermd.

Wij hebben enkel uw facturen en uw eventuele algemene voorwaarden nodig om meteen actie te ondernemen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van alle stappen.

In veel gevallen kunnen wij uw incassodossiers oplossen op basis van no cure no pay.

U krijgt één vast aanspreekpunt en een directe lijn voor de inning van al uw openstaande facturen.

Als advocaat kunnen we zowel de openstaande facturen invorderen ten aanzien van particulieren (B2C) als ten aanzien van ondernemers (B2B).

In overleg wordt er meestal eerst een minnelijke invordering opgestart. Dit is minder agressief dan onmiddellijk een gerechtsdeurwaarder sturen naar uw klant. Tegelijk weet uw klant dat de aangetekende ingebrekestelling van ons advocatenkantoor de voorbode is van een gerechtelijke procedure als hij niet onmiddellijk betaalt.

Zoals gezegd is incasso bij ons geen bandwerk en kan hiervan afgeweken worden als dit nodig of nuttig is.

Incassotraject

Incasso facturen

Een traject van een incassoprocedure verloopt mogelijk als volgt. Wij houden u vanzelfsprekend van elke stap stipt op de hoogte.

Ingebrekestelling

  • U maakt de niet-betaalde factuur of facturen aan ons over.
  • Yprius verstuurt onmiddellijk een ingebrekestelling aan de debiteur per aangetekend schrijven met kopie per mail.

Reactie debiteur

  • In 30 % tot 50 % van de door ons behandelde dossiers betaalt de tegenpartij de afrekening om bijkomende kosten te vermijden. Yprius stort de openstaande bedragen aan u door en recupereert de kosten bij de tegenpartij.
  • Als de tegenpartij de vordering inhoudelijk betwist (het percentage betwistingen is afhankelijk van de sector), overlegt Yprius met u en wordt de betwisting op kordate wijze weerlegd, met een laatste kans voor de debiteur om tot regeling van de afrekening over te gaan.

Dagvaarding

  • Als de debiteur niet betaalt, wordt er overgegaan tot dagvaarding. De dagvaarding vertrekt na acht kalenderdagen (B2B), als de debiteur een onderneming is of na 15 kalanderdagen (B2C), als de debiteur een consument is. De gerechtsdeurwaarder betekent de dagvaarding aan de schuldenaar en zet de zaak op de rol van de bevoegde rechtbank.
  • Tussen 10 en 15 % van de door ons behandelde dossiers wordt nog vóór de zitting betaald nadat tegenpartij wordt gedagvaard.

Zitting

  • Yprius maakt een bundel met overtuigingsstukken op voor de rechtbank (ondernemingsrechtbank, rechtbank van eerste aanleg of vredegerecht). Op de zitting wordt vonnis gevraagd – eventueel bij verstek. Wij vertegenwoordigen u op deze zitting, zodat u niet aanwezig moet zijn.

Afrekening en uitvoering

  • Als er nog geen betaling werd ontvangen, maakt Yprius een afrekening over aan de tegenpartij, de betaling wordt opgevolgd en de expeditie van het vonnis wordt gevraagd aan de griffie.
  • Het vonnis wordt overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder voor betekening en uitvoering door beslag op de goederen en inkomsten van de debiteur.