Onroerend goed

Uw onroerend goed is een belangrijk deel van uw vermogen. Vandaar het belang om dit zo goed mogelijk te beschermen.

Waarom Yprius advocaten voor uw onroerend goed?

Los van de emotionele waarde dat een onroerend goed voor u kan hebben, is de financiële inzet altijd aanzienlijk. Wij zijn uw onafhankelijke partner bij transacties van onroerende goederen.

Wij kennen de contractuele aspecten van een verkoop van een onroerend goed – zoals een goede vastgoedmakelaar.

Wij zijn evenwel ook vertrouwd met de stappen die genomen moeten worden als het dreigt fout te gaan. Afwachten is meestal geen goed idee.

Wij helpen u graag verder bij alle geschillen over uw onroerend goed.

Bij het verkopen van huizen en andere onroerende goederen kan het gebeuren dat één van de partijen niet meer wil aankopen of verkopen.

Op dat ogenblik moet worden nagezien of alle wettelijk verplichte informatie ter kennis is gebracht van de koper.

Bevat de overeenkomst alle wettelijk verplichte bepalingen en is deze rechtsgeldig tot stand gekomen?

Mogelijk is de overeenkomst wel nietig.

Is er eventueel een probleem met de opschortende of ontbindende voorwaarde die in de overeenkomst is opgenomen?

Soms moet u de verkoop van uw huis afdwingen. In andere gevallen heeft u er belang bij om de ontbinding van de aankoop of de verkoop na te streven.

Zelfs nadat de notariële verkoopakte is getekend kunnen er problemen opduiken.

Als er gebreken zijn aan de woning, die de verkoper verborgen heeft gehouden voor de koper, moet zeer snel een vordering worden ingesteld.