Echtscheiding

Als u op deze pagina terecht bent gekomen, gaat u mogelijks door een ingewikkelde periode in uw leven. Een relatiebreuk of een echtscheiding haalt uw privéleven volledig ondersteboven en brengt veel onzekerheden met zich mee.

Waarom Yprius advocaten? 

We begrijpen dat een relatiebreuk vaak gevoelig en complex is. Wij streven ernaar om u deskundig bij te staan en tot een op maat gemaakte oplossing te komen.

Wij geloven daarbij sterk dat het belang van de kinderen steeds voorop moet staan. Ouders moeten ook na een eventuele gerechtelijke procedure nog kunnen communiceren over de kinderen. Een persoonlijke aanpak is dan ook absoluut noodzakelijk.

Neem gerust contact (mariehelene.debaere@yprius.be) met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u verder kunnen helpen.

U kan bij ons terecht voor

U kan bij ons terecht voor zowel bemiddelingsgesprekken, een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) of een gewone echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO). Ook de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen na echtscheiding wordt hierbij afgehandeld.

Wij maken ook ouderschapsovereenkomsten op m.b.t. de kinderen (o.a. ouderlijk gezag, domicilie, verblijfsregeling, groeipakket, onderhoudsgeld, buitengewone kosten, fiscaal voordeel…).

Ook als u niet gehuwd was, maar wel feitelijk of wettelijk samenwonend, zorgen wij voor de volledige afhandeling van de financiële zaken en de regeling voor de kinderen.

EERSTE CONSULTATIE

Wij bekijken samen met u wat de specifieke moeilijkheden zijn en welke oplossingen mogelijk zijn.

POGING TOT BEMIDDELING

In eerste instantie zullen wij proberen uw partner te contacteren om het gesprek aan te knopen teneinde tot een minnelijk akkoord te komen. Een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) is de snelste en meest efficiënte wijze om te scheiden.

VERZOEKSCHRIFT FAMILIERECHTBANK

Wanneer een overeenkomst niet haalbaar is, wordt de procedure echtscheiding door onherstelbare ontwrichting opgestart (EOO). Wij maken het verzoekschrift op voor de Familierechtbank en zetten uw vorderingen uiteen m.b.t. het huwelijk, de kinderen en het vermogen.

INLEIDENDE ZITTING

Op de inleidende zitting voor de Familierechtbank wordt nagegaan of onderhandelingen of deelakkoorden nog mogelijk zijn. Zo niet, worden er procedurele termijnen afgesproken. Wij proberen steeds zoveel mogelijk discussiepunten al op te lossen op de inleidende zitting. Beide partijen moeten verplicht aanwezig zijn op deze eerste zitting.

PROCEDURE

Gedurende de procedure krijgen beide partijen de mogelijkheid om hun verwachtingen schriftelijk uiteen te zetten in conclusies. Beide partijen dienen ook alle bewijsstukken te verzamelen. Verder kunnen de kinderen gehoord worden, er kan een politioneel of maatschappelijk onderzoek bevolen worden…

PLEITZITTING

Op de pleitzitting worden alle vorderingen nog eens mondeling toegelicht. De familierechter kan ook nog bijkomende vragen stellen.

VONNIS

De familierechter bekijkt het volledige dossier en doet ongeveer 1 maand later uitspraak. Het vonnis wordt schriftelijk overgemaakt.

BETEKENING VONNIS

Wij maken het vonnis over aan de gerechtsdeurwaarder die het vonnis officieel moet betekenen aan de tegenpartij. Op deze manier start de wettelijke beroepstermijn van 1 maand.

DEFINITIEVE ECHTSCHEIDING

Na verloop van 1 maand na de betekening van het vonnis is de echtscheiding definitief. De echtscheiding wordt dan ook overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

VEREFFENING-VERDELING