Strafrecht

Zowel verdacht worden van een misdrijf als het slachtoffer worden van een misdrijf heeft een grote emotionele impact. Daarnaast zijn er ook belangrijke juridische gevolgen.

Als je in een strafzaak verwikkeld raakt, is het dan ook belangrijk om snel een advocaat te raadplegen. Wij kunnen u helpen om uw rechten te beschermen en om uw zaak zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen.

Waarom Yprius advocaten?

Wij behandelen uw dossier betrokken en empathisch van het eerste gesprek tot aan de uitspraak. Wij begrijpen de grote impact van een strafdossier op uw dagelijks leven. Wij staan naast u in elke fase van het proces om tot een zo gunstig mogelijk resultaat te komen.

Mr. Marie-Hélène Debaere en mr. Curd Vanacker hebben een bijkomende Salduz opleiding gevolgd en zijn erkend door de Orde van Vlaamse Balies als deskundigen in bijstand bij verhoren.

Mr. Curd Vanacker en mr. Marie-Hélène Debaere zijn ook beiden houder van het certificaat van de bijzondere opleiding cassatie en kunnen uw dossier dan ook verdedigen tot in het Hof van Cassatie.

Mr. Marie-Hélène Debaere is ook houder van het getuigschrift ‘evaluatie menselijke schade’ aan de KULeuven, een postuniversitaire specialisatie over de begroting van letselschade.

Onze diensten
  • Bijstand tijdens het verhoor: zowel tijdens verhoren door de politie als bij de onderzoeksrechter, is de aanwezigheid van een raadsman om u te adviseren aangewezen.
  • Voorlopige hechtenis: als u beticht wordt van een ernstig misdrijf, kan u  worden aangehouden lopende het onderzoek. Wij staan u bij tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter en proberen een voorlopige hechtenis te vermijden. Als u bent aangehouden, verdedigen wij u voor de Correctionele Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) met het oog op uw vrijheid.
  • Bijstand tijdens het strafrechtelijk onderzoek: wij staan u bij tijdens het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek. Of u nu slachtoffer of dader bent, het kan steeds nuttig zijn om inzage te krijgen in het strafdossier, bijkomende onderzoeksdaden te vorderen, de vrijgave te vorderen van inbeslaggenomen goederen… Wij bekijken samen met u wat er moet gebeuren tijdens het onderzoek.
  • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer: wij staan u bij als slachtoffer bij het indienen van een strafrechtelijke klacht. Wij begrijpen dat achter ieder dossier een leven schuilt.
  • Strafrechtelijke verdediging: wij werken samen en pleiten uw dossier ten gronde met overtuiging voor de politierechtbank, correctionele rechtbank en het Hof van Assisen om een zo gunstig mogelijk resultaat te bekomen. U kan bij ons ook terecht als slachtoffer van een misdrijf waarbij wij u empathisch en vakkundig bijstaan m.b.t. de berekening van de schadevergoeding.
  • Hoger beroep en cassatie: wij verdedigen ten volle uw belangen, ook in hoger beroep en zelfs tot in het Hof van Cassatie. Onze advocaten beschikken over het certificaat van de bijzondere opleiding cassatie en kunnen uw dossier dus ook pleiten voor het Hof van Cassatie.
  • Strafuitvoering: wij staan u bij tijdens de procedures voor de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) of strafuitvoeringsrechter (SUR) om een beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling te bereiken.