Politierechtbank Ieper

Politierechtbank Ieper

Als u zich voor de politierechtbank in Ieper moet verantwoorden, is het belangrijk om te weten wat u kunt verwachten en hoe u zich het beste kunt voorbereiden.

Wij zijn zeer ervaring in het verdedigen van cliënten die worden vervolgd voor de politierechtbank Ieper.

Wij kunnen jou dan ook helpen met de voorbereiding van jouw verdediging door de juiste overtuigingsstukken te verzamelen.

Doordat wij vertrouwd zijn met de vaste rechtspraak, weten wij welke elementen van belang zijn voor uw verdediging voor de politierechtbank Ieper.

Hoe kunnen we jou helpen met een zaak voor de politierechtbank Ieper?

Wij bestuderen in de eerste plaats grondig het dossier op de griffie van de politierechtbank Ieper.

Na de studie van het dossier, bespreken wij met jou de inhoud van het dossier en bepalen wij samen de strategie voor jouw verdediging.

Als er mogelijkheid is om op basis van feitelijke of juridische argumenten een vrijspraak te bekomen, zullen wij deze opties met jou bespreken

Als jouw advocaat kunnen wij jou vertegenwoordigen op de zitting en namens jou pleiten.

Hierbij leggen wij de nadruk op de verzachtende omstandigheden die kunnen zorgen voor een gunstige uitspraak en leggen wij de stukken voor waar de rechtbank belang aan hecht.

Nadat de politierechtbank Ieper uitspraak heeft gedaan, adviseren wij u over de kansen in beroep en tekenen wij beroep aan – als dit nuttig is.

Hiervoor moet een gemotiveerd grievenformulier worden ingediend op de griffie van de politierechtbank Ieper.

Stuur ons vrijblijvend jouw dagvaarding voor de politierechtbank Ieper door, of jouw PV en wij geven jou gratis advies.

Worden ook ongevallen behandeld door de politierechtbank Ieper?

De politierechtbank Ieper behandelt niet alleen strafzaken (snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, …) maar maakt ook vonnissen over verkeersongevallen.

In het vonnis van de politierechter wordt dan uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid voor het ongeval.

Een verkeersongeval kan verregaande gevolgen hebben, zowel op materieel als op immaterieel vlak. Het is belangrijk om een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in verkeersrecht. Zo kunnen we je helpen om de juiste stappen te zetten en ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk wordt vertegenwoordigd bij de rechtbank.

Als advocaat zullen we ook in contact treden met de tegenpartij en hun verzekeraar. We zullen proberen om tot een minnelijke schikking te komen, zodat de zaak niet voor de rechtbank hoeft te komen. Als dit niet mogelijk is, zullen we je bijstaan in de procedure voor de politierechtbank Ieper.

Kortom, als advocaat kunnen we je bijstaan in de behandeling van verkeersongevallen door de politierechtbank Ieper en ervoor zorgen dat je de best mogelijke juridische ondersteuning krijgt. Wij staan je bij tijdens het hele proces, vanaf de eerste consultatie tot aan de uitspraak van de rechtbank.

Wat is het adres van de politierechtbank Ieper?

De zittingen gaan door in 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

telefoon: 057 21 68 13

e-mail: politierechtbankIeper@just.fgov.be

De griffie is elke werkdag open van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.

De strafrechtelijke zittingen gaan door op maandagnamiddag om 14u00.

De burgerlijke zaken worden door de politierechtbank Ieper behandeld op dinsdag om 14u00.

Gratis en vrijblijvend advies

Wij behandelen de zaken van de politierechtbank Ieper vanuit ons kantoor in Ieper, Korte Torhoutstraat 23.

Bezorg ons uw dagvaarding of PV voor een realistische inschatting van uw kansen of bel ons rechtstreeks op 057 40 09 92.