Onderhoudsgeld indexeren

Onderhoudsgeld indexeren

Wie moet het onderhoudsgeld indexeren?

De persoon die gehouden is om onderhoudsgeld te betalen, is ook verantwoordelijk om dit bedrag zelf tijdig te indexeren. De onderhoudsplichtige is verplicht om altijd spontaan het correcte bedrag te betalen.

Het is dus niet aan de onderhoudsgerechtigde om de alimentatie te indexeren en het nieuwe bedrag mee te delen aan de onderhoudsplichtige partij. Onderhoudsschulden zijn immers geen – wat men noemt – haalschulden.

Wanneer moet onderhoudsgeld geïndexeerd worden?

De onderhoudsbijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en dit op de vervaldatum, zoals bepaald bij vonnis of akkoord.

Als er bv. betaald moet worden vanaf 1 december 2023, zal er voor het eerst geïndexeerd worden op 1 december 2024.

Hoe bereken je de indexatie van het onderhoudsgeld?

Zowel onderhoudsbijdragen voor kinderen als voor een ex-partner worden geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, ook wel genaamd de consumptieprijsindex.

De formule die gebruikt moet worden om te indexeren, is als volgt:

nieuw bedrag = (basisbedrag x nieuwe index) / basisindex 

Om de berekening uit te voeren, zijn dus volgende gegevens noodzakelijk:

  • Het basisbedrag:
    Het basisbedrag is het oorspronkelijke bedrag van het onderhoudsgeld dat in een overeenkomst of vonnis bepaald werd (bv. € 150,00 per maand).
  • De basisindex:
    De basisindex is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de eerste betaling. Veelal vermeldt het vonnis of de overeenkomst uitdrukkelijk over welke maand dit gaat. (bv. er moet voor de eerste maal betaald worden op 01 januari2024, dan is de basisindex het indexcijfer van de maand december 2023).
  • De nieuwe index:
    De nieuwe index is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de (bv. als er geïndexeerd moet worden op 01.01.2025 is de nieuwe index deze van december 2024).

Op de website van Statbel, het Belgische statistiekbureau vindt u steeds de officiële indexcijfers terug.
https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/consumptieprijsindex#figures

Wat als er niet betaald wordt?

Als er niet spontaan betaald wordt, kunnen de verschuldigde bedragen gedwongen worden ingevorderd op basis van het vonnis of de overeenkomst waarin de betalingsverplichting is opgenomen.

Onderhoudsgelden en achterstallig indexaties verjaren na verloop van 5 jaar. Doe dus zeker tijdig het nodige.

Heeft u nog vragen over de berekening van de indexatie of dient u onderhoudsgelden te ontvangen en worden deze niet vrijwillig betaald?

Contacteer ons via mariehelene.debaere@yprius.be. Wij helpen u graag verder.