Uw rechten tijdens een politieverhoor

Uw rechten tijdens een politieverhoor

Recht op bijstand van een advocaat

Wanneer u verhoord dient te worden, heeft u steeds recht op een voorafgaand vertrouwelijk overleg met een advocaat en bijstand tijdens het verhoor van uw advocaat. Dit zowel als verdachte, slachtoffer of getuige.

Voor minderjarige verdachten is de aanwezigheid van een jeugdadvocaat tijdens het verhoor zelfs verplicht.

Mededeling van de tenlastelegging

De politiediensten dienen u bij aanvang van het verhoor een beknopte mededeling te geven van de feiten waarover u verhoord zal worden.

U moet weten welke strafbare feiten u ten laste worden gelegd, alsook waar en wanneer de feiten zich zouden hebben voorgedaan.

De politie dient u verder mee te delen dat u kan vragen dat alle vragen en antwoorden in de eigen bewoordingen worden genoteerd. Men moet u er tevens op wijzen dat uw verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt, dat u het recht heeft om te vragen dat een bepaalde onderzoekshandeling wordt uitgevoerd, dat u documenten kan laten toevoegen aan uw verklaring en dat u niet verplicht bent om uzelf te beschuldigen.

Zwijgrecht

U heeft overeenkomstig art. 6.1 EVRM steeds het recht om te zwijgen. U kan niet verplicht worden om uzelf te beschuldigen. Dit houdt in dat u steeds kan weigeren om te antwoorden op de gestelde vragen.

Het openbaar ministerie moet immers bewijzen dat iemand schuldig is. Een verdachte kan niet verplicht worden om het bewijs te leveren van zijn eigen schuld of onschuld.

U kan niet (zwaarder) gestraft worden wegens gebrek aan medewerking. De procureur des Konings of de strafrechter die uiteindelijk over het dossier zal moeten oordelen kan uit het stilzwijgen wel een aantal vermoedens afleiden (bv. geen duidelijke uitleg, geen alibi…).

Recht op een tolk

Indien u uw verklaring wenst af te leggen in een andere taal dan de taal die gebruikt zal worden in de procedure, heeft u het recht om u te laten bijstaan door een beëdigde tolk. Als u verhoord wordt als verdachte is dit kosteloos.

Als er geen tolk ter beschikking is, kan u uw verklaringen zelf noteren in uw eigen taal.

Recht om te vertrekken

Zolang u niet gearresteerd werd door de politie, heeft u steeds het recht om te gaan en te staan waar u wilt. Als u het verhoor wenst te beëindigen en wilt weggaan, kan dit.

Nalezen van uw verklaring

Aan het einde van uw verhoor heeft u steeds het recht om uw verklaring na te lezen. U kan ook vragen dat de politieambtenaar uw verklaring aan u voorleest.

U hebt het recht om uw verklaring te laten aanpassen. U kan uw verklaringen verbeteren, stukken weglaten of zaken toevoegen.

Er zal u gevraagd worden om uw verklaring te ondertekenen, doch u bent hiertoe niet verplicht.

Kopie van uw verklaring

De politie dient u nadien steeds kosteloos een kopie van uw verklaring mee te geven.

Slechts in een aantal uitzonderlijke situaties kan geweigerd worden om u dit onmiddellijk te bezorgen.

 

Heeft u nog vragen over het verloop van een politieverhoor of wenst u bijstand van onze advocaten tijdens een politieverhoor? Contacteer ons via info@yprius.be . Wij helpen u graag verder.