Bodemattest

Bodemattest

Wat is een bodemattest?

Het Bodemdecreet beschermt de koper van een onroerend goed, om te vermijden dat de koper een verontreinigde grond koopt.

Het Bodemdecreet maakt van de overdracht van gronden een onderzoekmoment.

De bescherming wordt georganiseerd via het bodemattest en bodemonderzoeken.

Bodemattesten zijn nodig voor de overdracht van alle gronden. Bodemonderzoeken zijn enkel nodig voor de overdracht van risicogronden.

Wanneer is een bodemattest nodig?

Verkopen en schenkingen zijn overdrachten van grond, maar ook het vestigen van een recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht.

Meestal levert OVAM voor niet-risicogronden een ‘blanco bodemattest’ af. Dit betekent dat OVAM voor dat perceel niet beschikt over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit van deze grond.

Een blanco bodemattest garandeert dus niet dat er geen bodemverontreiniging in de bodem aanwezig is.

Wanneer is een bodemattest niet nodig?

Een bodemattest is o.m. niet nodig voor

  • een erfenis
  • een inbreng in het huwelijksvermogen
  • een aandelenoverdracht van een vastgoedvennootschap
  • het verlengen van een vruchtgebruik, opstalrecht of erfpacht
  • het aangaan of beëindigen van een huurovereenkomst

Wanneer is een bodemonderzoek nodig?

Een risicogrond kan enkel worden overgedragen met een geldig oriënterend bodemonderzoek.

Er is sprake van een risicogrond als op de grond een risico-inrichting gevestigd is of was. Risico-inrichtingen zijn fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, gronden waar handelingen hebben plaatsgevonden die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de zogenaamde Vlarebo-lijst.

Hoe vraag ik een bodemattest aan?

Een bodemattest kan op verschillende manieren worden opgevraagd bij OVAM (https://bodemattest.ovam.be)