Scheiden: wat nu?

Scheiden: wat nu?

Een echtscheiding zorgt voor een grote omwenteling in uw leven.

Uw leven wordt overhoop gehaald, ongeacht wie het initiatief nam voor de echtscheiding of het einde van de relatie.

Naast het emotionele aspect, zijn er ook heel wat juridische problemen.

1. Er moet een regeling worden gevonden voor de kinderen.

 • wat met het ouderlijk gezag? Wie mag er welke beslissingen nemen over het leven van de kinderen?
 • welke verblijfsregeling zal er worden toegepast? Een weekendregeling? Een 10-4 regeling of een 9-5 regeling? Wat met co-ouderschap onder de vorm van een week-weekregeling? Als de kinderen meer dan 12 jaar zijn worden zij sowieso gehoord.
 • waar zullen de kinderen hun domicilie hebben?
 • wie ontvangt de kinderbijslag?
 • moet er een onderhoudsbijdrage betaald worden voor de kinderen? Hoeveel moet er precies betaald worden?
 • wat met de buitengewone kosten, zoals schoolkosten, medische kosten en kosten van hobby’s?
 • wat met het belastingvoordeel?

2. Er moeten mogelijk dringende maatregelen worden genomen.

 • wie mag er in de gezinswoning blijven wonen in afwachting van de echtscheiding? Wie betaalt er voorlopig verder de hypothecaire lening af?
 • wie mag er verder de wagen gebruiken?
 • wat met persoonlijke goederen?
 • moet er een persoonlijk onderhoudsgeld betaald worden?

3. Er moet een definitieve regeling getroffen worden voor de goederen na echtscheiding (vereffening-verdeling).

 • wie mag de gezinswoning overnemen of moet deze verkocht worden? Wat met andere onroerende goederen? Moet er woonstvergoeding betaald worden?
 • wat met het hypothecair krediet? Wat met andere openstaande leningen?
 • wat met gelden en goederen die ik reeds bezat voor het huwelijk?
 • wat met gelden die ik via een erfenis of schenking ontvangen heb, maar gebruikt werden voor gemeenschappelijke uitgaven?
 • wat met de vennootschap?

Het antwoord op deze vragen kan afhangen van de vraag of u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel of met een huwelijkscontract.

Een echtscheiding kan met onderlinge toestemming (EOT) of op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO).

Ook in geval van een relatiebreuk na feitelijke of wettelijke samenwoning, zullen dezelfde vragen moeten worden opgehelderd.

Hoe kunnen wij u helpen?

Bij Yprius advocaten zijn we de vertrouwenspersoon die uw echtscheiding vlot en correct afhandelt.

Wij proberen in eerste instantie altijd tot een minnelijke overeenkomst te komen. Op deze manier verloopt de echtscheiding sneller en goedkoper.

In tegenstelling tot een notaris of een familiaal bemiddelaar, verdedigen wij enkel uw belangen. Wij geven u een klare kijk op uw rechten in uw specifieke zaak. Iedere familiale situatie is immers anders. Op deze manier begeleiden we u naar de meest geschikte oplossing voor u, uw kinderen en uw financiële situatie.

Bovendien hebben wij als advocaat het pluspunt dat wij aan de hand van vertrouwelijke briefwisseling voluit kunnen onderhandelen. Door de vertrouwelijkheid kan een tegenpartij de inhoud hiervan immers niet bekendmaken als er toch geen overeenkomst wordt bereikt. Er kunnen voorstellen worden overgemaakt aan de advocaat van uw ex-partner, die later nooit tegen u gebruikt kunnen worden.

In tegenstelling tot onderhandelingen bij een afzonderlijke bemiddelaar of een notaris, moet u ook niet helemaal opnieuw beginnen indien de onderhandelingen vastlopen en een minnelijk akkoord toch niet mogelijk blijkt. Wij kunnen dan onmiddellijk de gerechtelijke procedure opstarten voor u, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Neem hier vrijblijvend contact op uw vraag. Wij reiken u graag de oplossing aan!