Aanrijdingsformulier

Aanrijdingsformulier

Hoe moet je een aanrijdingsformulier invullen?

Een Europees aanrijdingsformulier (EAF) is een standaardformulier dat in heel Europa wordt gebruikt om de gegevens van een auto-ongeluk vast te leggen. Het invullen van het formulier is van groot belang voor het vaststellen van de schuldvraag en het afhandelen van eventuele schadeclaims.

Als er geen strafdossier wordt opgemaakt door de politie, wordt de aansprakelijkheid voor het ongeval door de politierechtbank beoordeeld aan de hand van het aanrijdingsformulier.

Behalve het invullen van het aanrijdingsformulier is het ook belangrijk om voldoende foto’s te nemen van het ongeval. Neem foto’s van de plaats van de voertuigen na het ongeval, de schade aan de voertuigen, de brokstukken, de remsporen…

Hier leggen we uit hoe je een Europees aanrijdingsformulier invult en waar je op moet letten.

Het Europees aanrijdingsformulier bestaat uit twee delen: één voor elke betrokken partij. Het is belangrijk om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Als het formulier niet volledig is ingevuld, kan dit de afhandeling van de schadeclaim vertragen of bemoeilijken. Hieronder geven we een stapsgewijze handleiding voor het invullen van het formulier.

Stap 1: Betrokken partijen en voertuigen

Op de eerste pagina van het Europees aanrijdingsformulier moeten de gegevens van de betrokken partijen en voertuigen worden ingevuld. Dit omvat onder meer de naam, het adres en de contactgegevens van de bestuurders, de kentekennummers van de voertuigen en de verzekeringsgegevens.

Bepaal eerst wie voertuig A en wie voertuig B zal zijn. Als je met twee andere voertuigen in aanrijding bent gekomen, moet je twee formulieren invullen.

Stap 2: Toedracht van het ongeval

Kruis zorgvuldig de vakjes aan die van toepassing zijn en vermeld onderaan het aantal vakjes die aangekruist zijn.

Maak een duidelijk schets met alle betrokken voertuigen op het moment van de aanrijding. Geef met pijltjes aan in welke richting de voertuigen reden.

Geef aan waar de voertuigen zijn gebotst (de plaats van impact) en waar er schade is.

Teken de markering op de grond, de verkeersborden, de rode lichten, de namen van de straten, de eventuele obstakels…

Te weinig plaats op het aanrijdingsformulier? Teken de schets dan op een apart blad en laat het ondertekenen door alle betrokken partijen.

Neem eventueel een foto of scan van de ingevulde schets.

Vermeld hierin duidelijk of je bijvoorbeeld stilstond en van wie de richtingaanwijzers in werking waren.

Als je geen opmerkingen maakt op het aanrijdingsformulier, betekent dit dat je akkoord gaat met de versie van de tegenpartij.

Stap 3: getuigen of gewonden bij het ongeval?

Vermeld de contactgegevens van de getuigen bij het ongeval.

Als er betwisting is over de aansprakelijkheid, kunnen deze getuigen dan vlot gecontacteerd worden door de verzekering of de advocaat.

Als er achteraf getuigen opduiken die niet vermeld zijn op het aanrijdingsformulier, zou de rechtbank kunnen twijfelen aan hun objectiviteit.

Ook als je licht gewond bent of bijvoorbeeld enkel pijn hebt is het aangewezen om dit te vermelden om latere discussie te vermijden over het causaal verband met het ongeval.

Stap 4: Ondertekening en versturen

Na het invullen van het Europees aanrijdingsformulier moeten beide betrokken partijen het formulier ondertekenen. Onderteken pas nadat het formulier volledig is ingevuld.

Als je niet akkoord bent met de vermeldingen op het gemeenschappelijke deel, onderteken het aanrijdingsformulier dan niet.

Bel de politie en vraag hen om een proces-verbaal op te maken. De politie mag dit niet weigeren.

Vermeld minstens het meningsverschil in het deel “mijn opmerkingen”

Als je evenwel de plaats van het ongeval verlaat zonder dat je het aanrijdingsformulier hebt ingevuld of de politie heeft gecontacteerd, zou je kunnen worden vervolgd voor vluchtmisdrijf of “niet ter plaatse blijven na aanrijding”

Bezorg het ondertekende aanrijdingsformulier zo snel mogelijk aan uw verzekering.

Download hier een blanco aanrijdingsformulier.