Laat je als vennootschap niet tweemaal pakken.

Laat je als vennootschap niet tweemaal pakken.

Qué?

Art. 67ter van de wegverkeerswet (de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer) verplicht elke vennootschap om de “onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten” mee te delen als een verkeersinbreuk is gepleegd met een voertuig van deze vennootschap.

Deze mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen wordt verstuurd.

De wet wil vermijden dat de bestuurder van een voertuig bestraffing kan ontlopen door zich te verschuilen achter de vennootschap die eigenaar is van het voertuig.

Welke boete riskeert u?

De vennootschap die de identiteit van de bestuurder niet tijdig meedeelt kan onder meer bestraft worden met een geldboete van 4.000 euro (art. 41bis strafwetboek) tot 32.000 euro.

Soms wordt hiervoor een minnelijke schikking aangeboden van 500,00 euro (+ € 10.02 administratieve toeslag). In bepaalde gevallen kan onderhandeld worden om één enkele minnelijke schikking te bekomen voor meerdere dergelijke inbreuken.

Ook als u een verkeersboete (onmiddellijke inning) heeft ontvangen en als vennootschap heeft betaald?

Jazeker.

De lay-out en de tekst van de onmiddellijke inning wordt regelmatig aangepast en verduidelijkt. De laatste versie vermeldt op drie plaatsen de verplichting om bestuurder door te geven via justonweb.be/fines.

Als u dus als vennootschap de boete betaalt zonder de identiteit van de bestuurder van het voertuig door te geven, kunt u een tweede maal beboet worden.

Wat als u als vennootschap de onmiddellijk inning niet heeft ontvangen?

In dergelijke gevallen moest de vennootschap lange tijd bewijzen dat er een probleem was met de postbedeling.

Het Hof van Cassatie heeft evenwel recent geoordeeld dat de loutere verzending van de vraag tot inlichtingen niet per definitie betekent dat deze vraag tot inlichtingen ook effectief is aangekomen bij de onderneming. Het Openbaar Ministerie moet dus het bewijs leveren van de effectieve kennisname, anders wordt het vermoeden van onschuld en art. 6.2 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geschonden.

Vanzelfsprekend zult u de ontvangst van de vraag tot inlichtingen niet met succes kunnen ontkennen nadat u de onmiddellijke inning heeft betaald.

Vragen of nood aan damage control? Contacteer ons vrijblijvend!

Vanuit onze jarenlange ervaring en doorgedreven expertise geven wij graag telefonisch advies in verkeerszaken.