Curd Vanacker

Curd Vanacker

Curd Vanacker behaalt in 1999 met onderscheiding het diploma rechten aan de Universiteit Gent en wordt advocaat.

Mr. Vanacker is oud-voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie Ieper.

Hij behaalt in 2008 met onderscheiding een Manama in het ondernemingsrecht (Master in Business Law) aan de universiteit Antwerpen met als masterproef “De vastgoedmakelaarsovereenkomst”.

Mr. Vanacker behaalt de certificaten ‘bijzondere opleiding jeugdrecht’ en ‘bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken’ en volgt de supralat-opleiding (bijstand bij politieverhoor).

Curd Vanacker is docent ‘contracten en mandaten’ in de opleiding vastgoedmakelaar (Syntra West Kortrijk) en is plaatsvervangend vrederechter van het kanton Ieper.

Hij is lid van de ethische commissie van het Jan Yperman ziekenhuis.

Curd Vanacker is sinds 2022 lid van de Gemengde Commissie Rechtsbijstand van de Orde van Vlaamse Balies.